Saturday, November 14, 2015

Fresh Kurd Combat Pics

Via Kurdish Peshmerga FB page.  
(the non communist Kurds)

No comments: